Naukowo-metodyczna konferencja „Doskonalenie wychowawczej roli szkoły zadaniem dyrektorów i pedagogów szkolnych. Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”

W dniu 15 marca 2018r. w Nowosolskim Domu Kultury odbyła się naukowo-metodyczna konferencja powiatowa

nt.  „Doskonalenie wychowawczej roli szkoły zadaniem dyrektorów i pedagogów szkolnych. Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”

zorganizowana przez Starostę Nowosolskiego, Waldemara Wrześniaka
i Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli Małgorzatę Karimow
przy współudziale Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny,
(Wydział Pedagogiki Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego).

 

Plan konferencji:
Plan konferencji w Nowej Soli