Kontakt

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Uniwersytet Zielonogórski
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

p. 401-401A, budynek A-16 (Kampus B UZ)
tel. 68 3282955 (Zakład)
tel. 68 3282961 (Kierownik Zakładu)

www.zpoir.wpps.uz.zgora.pl
zpoir@wpps.uz.zgora.pl