O nas

Wigilia 2017 ZPOiR pracownicy


Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny został powołany 1 października 2015 roku na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stało się to dokładnie 35 lat po powołaniu Zakładu Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii pod kierunkiem dr Czesława Nowaczyka, a od 1 września 1984 do 1 września 1997 roku dr Aleksandry Maciarz (od 15.12.1989 docent, od 1.05.1991r. prof. nadzw.). Przez te lata rozwijał się i przekształcał w strukturze i nazwach. Od 1 marca 1991 roku przez wiele lat funkcjonował pod nazwą Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej. Następnie zmieniona ona została na Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej, a w dalszej kolejności przekształcony w 2011 roku w Katedrę o tej samej nazwie (kierowanej przez dr hab. Grażynę Miłkowską, prof. UZ), z której wyodrębniony został obecny Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny.

dr hab. Grażyna Gajewska, Prof. UZ – kierownik zakładu

dr Elżbieta Turska

dr Krzysztof Zajdel

mgr Natalia Harewska

mgr Paweł Zapeński

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny realizuje badania koncentrujące się wokół tematyki opieki i wychowania dziecka w rodzinie oraz w systemach: oświatowym i społeczno-wychowawczym (pomocowym), tj. wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej w środowisku zamieszkania, a także kształcenia kadr do tych zadań w Polsce i na Świecie. Badania o charakterze teoretycznym jak i stosowanym dotyczą prawidłowości procesów opiekuńczych oraz wychowawczych, ich właściwości, zależności, jak i optymalnych, czy modelowych rozwiązań. Pracownicy jednostki utrzymują liczne kontakty krajowe i międzynarodowe, które pozwalają na branie przez nich udziału w projektach zewnętrznych oraz wymianie wiedzy naukowej.

love-1111815_960_720

Poszukiwania badawcze pracowników Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny lokowane są w szeroko rozumianej pedagogice opiekuńczej i pedagogice rodziny. Na rok 2016 sformułowany został ogólny temat tj.: Opieka i wychowanie dziecka w rodzinie i w systemach: oświatowym, wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej w środowisku zamieszkania, w Polsce i na Świecie.

We wskazanym temacie szczegółowymi wątkami są:

 • Innowacje pedagogiczne i społeczno-wychowawcze w opiece i wychowaniu dziecka, pracy z jego rodziną i wsparciu pedagogów, opiekunów-wychowawców, nauczycieli – wychowawców w różnych instytucjach i formach opiekuńczo-wychowawczych: szkolnych i pozaszkolnych. Prowadzenie krajowych i międzynarodowych analiz porównawczych;
 • Poszukiwanie historycznych uzasadnień współczesnych rozwiązań opiekuńczo-wychowawczych;
 • Wsparcie społeczne i role współczesnych rodziców, opiekunów – wychowawców, pedagogów, nauczycieli – wychowawców;
 • Jakość i efektywność instytucji w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • Współpraca pomiędzy podmiotami w opiece i wychowaniu dziecka oraz wsparciu rodziny i opiekunów – wychowawców.

Najważniejsze publikacje pracowników ZPOiR:

Dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ

 1. Gajewska G. (2009), Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji, OW UZ, Zielona Góra.
 2. Gajewska G. (2009), Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, PEKW GAJA, Zielona Góra.
 3. Gajewska G. (2009), Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy województwa lubuskiego, Zielona Góra.
 4. Gajewska G. (2002), Edukacja środowiskowa w przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży. Środowisko edukacyjne a poczucie oparcia dzieci i młodzieży – studium pedagogiczne, Wyd. Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 5. Gajewska G. (1997), Problemy – dylematy wynikające z teorii potrzeb ludzkich dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra.
 6. Gajewska G., Gajewska J. (2012), Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań, Tom 1, PEKW GAJA, Zielona Góra.
 7. Gajewska G., Gajewska J. (2011), Teoretyczno – metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy. Scenariusze spotkań, programy, Tom 12, Zielona Góra.
 8. Gajewska G., Gajewska J. (2009), Teoretyczno – metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej. Scenariusze spotkań wychowawczych z młodzieżą, Tom 11, Zielona Góra.
 9. Gajewska G., Doliński A. (2007). Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Wyd. III zmienione, Tom 1, Zielona Góra.

Dr Anna Szczęsna – Szeib

 1. Szczęsna A. (2010), Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli, OW UZ, Zielona Góra.

Dr Elżbieta Turska

 1. Turska E. (2013), Indywidualne i społeczne wymiary tożsamości przyszłych pedagogów, OW UZ, Zielona Góra.

Dr Krzysztof Zajdel

 1. Zajdel K. (2015), Znaczenie oceniania w przebiegu życia, OW UZ, Zielona Góra.
 2. Zajdel K., Truhlarova Z., Prokosz M., Mitlohner M., Levicka Z., Biernat D. (2014), Social Problems of the Contemporary Families, Wydawnictwo Apis, Wrocław.
 3. Zajdel K., Prokosz M. (2014), Słownik, kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, Adam Marszałek, Toruń.
 4. Ferenz K., Zajdel K. (2012), Dorastanie w małych miastach, Atut, Wrocław.
 5. Zajdel K. (2010), Wychowanie dziecka, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.
 6. Zajdel K. (2009), Społeczne konteksty wyborów edukacyjnych gimnazjalistów szkół wiejskich– Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Dnia 20 listopada 2015 roku członkowie i przyjaciele naszego Zakładu wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Toruniu pt. „Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe” dedykowanej działalności naukowej prof. zw. dr hab. Zdzisława Dąbrowskiego, twórcy pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

torun-2015zbiorowo-1