Konferencja „Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki” 1 kwiecień 2017 r.

Świetlice_2017_program_29.03.2017-1 Świetlice_2017_program_29.03.2017-2 rejestracja w Biurze Konferencji będzie trwała w godzinach 8.00-9.00 przy Auli C w budynku A-16 Uniwersytetu Zielonogórskiego (przy al. Wojska Polskiego 69).Świetlice_2017_program_29.03.2017-3

Rejestracja uczestników w Biurze Konferencji będzie trwała w godzinach 8.00-9.00 przy Auli C w budynku A-16
Uniwersytetu Zielonogórskiego (przy al. Wojska Polskiego 69).

Program konferencji można pobrać tutaj.

Wypełnioną kartę zgłoszeń dostępną do pobrania tutaj należy przesłać elektronicznie na adres zpoir@wpps.uz.zgora.pl w terminie:

  • do dnia 15 marca 2017r. – Organizatorzy zapewniają certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne i uczestnictwo w warsztatach oraz dla osób, które wnoszą opłatę: poczęstunek w przerwie kawowej i obiad;
  • po dniu 15 marca 2017r. (najpóźniej do 22 marca 2017r.) – certyfikat uczestnictwa i materiały konferencyjne w miarę możliwości Organizatorów, uczestnictwo w warsztatach w miarę dostępności miejsc i po okazaniu dowodów wpłaty.

Ponadto informujemy, że zarejestrowanymi uczestnikami są jedynie te osoby, które przesłały poprawnie wypełnioną  kartę zgłoszeń i otrzymały potwierdzenie rejestracji uczestnictwa. Brak potwierdzenia rejestracji oznacza, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami o konferencji i płatnościach w zakładce „O Konferencji”.

W ramach konferencji „Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki”
w dniu 01.04.2017r. w godzinach 13.45-16.00 zapraszamy do udziału w warsztatach metodycznych:

family-1150995_960_720

Temat warsztatu Prowadzący warsztat Aktualna liczba dostępnych miejsc
1. Zabawy muzyczno-ruchowe w świetlicy szkolnej mgr Aleksandra Matusiak 10
2. Wizerunek medialny świetlic szkolnych mgr Paweł Zapeński, dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 14
3. K jak kreatywność – innowacyjne zajęcia plastyczne mgr Katarzyna Lotka – Cuprych 9
4. Innowacyjność funkcjonowania świetlic szkolnych (proces planowania i realizacji, konstruowanie innowacji pedagogicznych) dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 8
5. Specyfika zajęć w programie MegaMisja Fundacji Orange mgr Alicja Szczecińska, mgr Agnieszka Żołądkiewicz – Laba
15
  • Wybór warsztatu odbywa się podczas dokonywania zgłoszeń na Konferencję według kolejności zgłoszeń.
  • Limit miejsc na warsztat: 20 osób.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematu warsztatów.

zpoir@wpps.uz.zgora.pl

Konferencja Świetlice
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ – przewodnicząca
G.Gajewska@ipp.uz.zgora.pl

mgr Natalia Harewska
Natalia.Harewska@gmail.com

mgr Paweł Zapeński
pzapenski@wp.pl