Konferencja „Opieka i wychowanie w nowoczesnej świetlicy szkolnej” 13 kwietnia 2016 r.

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności wychowawców świetlic szkolnych, dyrektorów szkół, decydentów lokalnych, przedstawicieli władz samorządowych, pracowników naukowych, metodyków ds. opieki i wychowania w świetlicach szkolnych a także doktorantów i studentów
do udziału w konferencji

„Opieka i wychowanie
w nowoczesnej świetlicy szkolnej”

w dniu 13 kwietnia 2016r.

Najważniejszymi celami Konferencji są:

 • podkreślenie znaczenia rzadko poruszanego zagadnienia opieki i wychowania w świetlicach szkolnych;
 • przekazanie punktu widzenia współczesnej teorii opieki i wychowania na zagadnienie roli świetlic szkolnych;
 • podniesienie kompetencji metodycznych w zakresie pracy pedagogicznej w świetlicach szkolnych;
 • podsumowanie wiedzy na temat obecnego stanu świetlic szkolnych;
 • wskazanie na dostępne rozwiązania innowacyjne i wymiana doświadczeń pozwalające na skuteczniejsze realizowanie funkcji świetlic szkolnych;
 • stworzenie pola integracji służb edukacyjno-społecznych i organizacji pozarządowych, kształtujących rozwój rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej i poznania metodyczno-naukowego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami i zachęcamy do uczestnictwa!

Komitet Naukowy: Komitet Organizacyjny:
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
– przewodnicząca –
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
– przewodnicząca –
dr hab. Ewa Muszyńska, prof. UAM mgr Joanna Hadzicka, UZ
dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK mgr Natalia Harewska, UZ
dr hab. Ewa Jarosz, prof. UŚ lic. Natalia Michalak, UZ
dr hab. Sylwia Badora, PWSZ w Tarnobrzegu
dr Małgorzata Prokosz, UWr
dr Leszek Albański, PWSZ w Jeleniej Górze
dr Jarosław Przeperski, UMK
dr Łukasz P. Ratajczak, UAM
dr Anna Szczęsna-Szeib, UZ
dr Elżbieta Turska, UZ
dr Krzysztof Zajdel, UZ
dr Edyta Bartkowiak, UZ
Termin Konferencji: 13 kwietnia 2016r.

Miejsce Konferencji: budynek A-16 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra.
Sale: aula C (obrady plenarne), hol główny budynku (sesja plakatowa) i oznaczone sale ćwiczeniowe (warsztaty).

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.

logo_KOGW_przezroczystosc

psnt

Program Konferencji

od 9.00 rejestracja przybycia w Biurze Konferencji
Blok I Zagadnienia ogólne
9.45-10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
10.00-10.20 Miejsce świetlicy w organizacji pracy szkoły
dr hab. Ewa Muszyńska, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
10.20-10.40 Nowoczesność i innowacyjność świetlicy szkolnej a jej jakość opiekuńczo-wychowawcza
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
10.40-11.00 MegaMisja w szkolnych świetlicach, czyli o sposobach na angażującą edukację cyfrową -prezentacja idei programu Fundacji Orange
mgr Iwona Kamińska, Koordynator programu MegaMisja (Fundacja Orange)
11.00-11.15 Raport z badań w zielonogórskich i międzychodzkich świetlicach szkolnych przeprowadzonych przez członków Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej UZ
lic. Natalia Michalak, Przewodnicząca Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
11.15-11.30 Przerwa
Prezentacja plakatów „Dobre praktyki w świetlicach szkolnych” w holu przed salą obrad
Doktoranci i studenci Koła Naukowego Pedagogiki Opiekuńczej (Uniwersytet Zielonogórski)
Blok II Wybrane aspekty funkcjonowania świetlic szkolnych
11.30 – 11.50 Animator – kreatywny opiekun, wychowawca. O roli nauczyciela świetlicy szkolnej w zmieniającej się nowoczesnej rzeczywistości szkolnej
dr Łukasz P. Ratajczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
11.50 – 12.05 Znaczenie pracy z książką drukowaną dla podopiecznych świetlicy szkolnej
dr Małgorzata Prokosz (Uniwersytet Wrocławski)
12.05 – 12.20 Profilaktyka w świetlicy szkolnej
dr Leszek Albański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze)
12.20 – 12.35 Wykorzystanie metody podcastu i videocastu w świetlicy szkolnej
dr Krzysztof Zajdel (Uniwersytet Zielonogórski)
12.35 – 12.50 Pięćdziesiąt technik plastycznych w pracy świetlicy szkolnej
mgr Katarzyna Lotka
12.50 – 13.15 Panel dyskusyjny: Jak podnosić jakość funkcjonowania świetlic szkolnych?
13.15 – 13.30 Przerwa
Prezentacja plakatów „Dobre praktyki w świetlicach szkolnych” w holu przed salą obrad
Doktoranci i studenci Koła Naukowego Pedagogiki Opiekuńczej (Uniwersytet Zielonogórski)
Blok III Blok metodyczny
13.30-15.00 Lista warsztatów znajduje się w zakładce „Warsztaty”
Wybór warsztatu odbywa się podczas dokonywania zgłoszeń na Konferencję, według kolejności zgłoszeń. Limit miejsc na warsztat to 20 osób.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematu warsztatów.

Uwaga! Program może ulegać jeszcze zmianom.

Program w wersji elektronicznej można pobrać tutaj.

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.

logo_KOGW_przezroczystosc

psnt

W ramach konferencji „Opieka i wychowanie w nowoczesnej świetlicy szkolnej”
w dniu 13.04.2016r. w godzinach 13.30-15.00 zapraszamy do udziału w warsztatach metodycznych:

family-1150995_960_720

Temat warsztatu Prowadzący warsztat Aktualna liczba dostępnych miejsc
Elementy socjoterapii w pracy wychowawcy świetlicy szkolnej dr Anna Szczęsna–Szeib (UZ) 8
Jak z niczego zrobić coś fajnego? Praca w świetlicy z kartką papieru dr Krzysztof Zajdel (UZ) 4
Zabawy muzyczno-ruchowe w świetlicy szkolnej mgr Aleksandra Matusiak (PWSZ w Głogowie) 13
Wyobraźnia w świetlicy – jak stworzyć z podopiecznymi własną grę planszową mgr Joanna Hadzicka (UZ) 0
Praca z rodziną w świetlicy szkolnej dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
oraz mgr Natalia Harewska
13
Butelkowe inspiracje – tworzenie ptaków z plastikowych butelek mgr Katarzyna Lotka (pedagog, grafik, prowadzący zajęcia na UZ) 0
Mało nas, dużo nas – a tu działać trzeba” – jak pracować z pojedynczymi osobami i dużą grupą, na przykładach z praktyki mgr Anna Bentyn (doradca metodyczny ds. świetlic szkolnych w Gnieźnie) 0
 • Wybór warsztatu odbywa się podczas dokonywania zgłoszeń na Konferencję według kolejności zgłoszeń.
 • Limit miejsc na warsztat: 20 osób.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematu warsztatów.

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.

logo_KOGW_przezroczystosc

psnt

 

Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w Konferencji powinni wypełnić formularz zgłoszeń (pobierz formularz) i przesłać go elektronicznie na adres swietlice@wpps.uz.zgora.pl w terminie:

 • do dnia 4 kwietnia 2016r. – Organizatorzy zapewniają certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne oraz uczestnictwo w warsztatach;
 • po dniu 4 kwietnia 2016r. (najpóźniej do 12 kwietnia 2016r.) – certyfikat uczestnictwa i materiały konferencyjne w miarę możliwości Organizatorów, uczestnictwo w warsztatach w miarę dostępności miejsc i po okazaniu dowodów wpłaty.

Koszt uczestnictwa: 20 PLN.
Dla studentów i doktorantów uczestnictwo w I i II Bloku programowym Konferencji jest bezpłatne.

Wpłaty: na konto bankowe Bank Millennium S.A., PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132

z dopiskiem „Konferencja świetlice 2016, imię i nazwisko do dnia 4 kwietnia 2016r.
Przy dokonaniu wpłaty po tym terminie uczestnik zobowiązany jest okazać dowód wpłaty w celu uczestnictwa w Konferencji.

UWAGA: faktury VAT wystawiane są wyłącznie zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszenia.

swietlice@wpps.uz.zgora.pl

Konferencja Świetlice
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ – przewodnicząca
G.Gajewska@ipp.uz.zgora.pl

mgr Joanna Hadzicka
J.Hadzicka@wpps.uz.zgora.pl

mgr Natalia Harewska
Natalia.Harewska@gmail.com

lic. Natalia Michalak