Doktoranci

Natalia i Paweł w akcji organizacyjnej3

 • mgr Natalia Harewska, opiekun pomocniczy Naukowego Koła Pedagogiki Opiekuńczej
 • Obszary zainteresowań: system pieczy zastępczej w Polsce i na świecie, profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej, teoria i praktyka opieki
 • Kontakt: + 48 725 424 423
 • mgr Paweł Zapeński
 • Obszary zainteresowań: instytucjonalna piecza zastępcza, świetlice szkolne i środowiskowe
 • Kontakt: + 48 509 506 716
Publikacje doktorantów:
 1. Harewska N., Przemoc w rodzinie jako zagrożenie dla opieki i jej przebiegu w ciągu życia, [w:] Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe: Studia z pedagogiki opiekuńczej, Kustra Cz., Fopka-Kowalczyk M., Bandura A. (red.), Toruń 2017,  s. 223-236 .
 2. Harewska N., Szanse i bariery w profesjonalizacji opiekunów zastępczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2016, nr 5, s. 17 -24.
 3. Gajewska G., Zajdel K., Hadzicka J., Harewska N., Opieka i wychowanie
  w nowoczesnej świetlicy szkolnej – sprawozdanie z konferencji, „Relacje. Studia z nauk społecznych” 2016, nr 1, s. 223-225.
 4. Gajewska G., Zajdel K., Hadzicka J., Harewska N., Rodzinna piecza zastępcza w Polsce i w wybranych krajach. Lokalne systemy i sposoby wprowadzania zmian – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji, „Relacje. Studia z nauk społecznych” 2016, nr 1, s. 227-229.